THƯỜNG

Gửi tiền ít hơn

VND 250,000,000

ĐỒNG

Gửi tiền tối thiểu

VND 250,000,000

BẠC

Gửi tiền tối thiểu

VND 2,000,000,000

VÀNG

Gửi tiền tối thiểu

VND 5,000,000,000

BẠCH KIM

Gửi tiền tối thiểu

VND 20,000,000,000

Đặc quyền

eclbet normal
eclbet bronze
eclbet silver
eclbet gold
eclbet platinum

THƯỜNG

ĐỒNG

BẠC

VÀNG

BẠCH KIM

eclbet membership

Thành Viên

Mới

Suốt đời

Suốt đời

Suốt đời

Suốt đời

Suốt đời

eclbet rebate

Hoàn tiền

Casino trực tuyến

0.35%

0.45%

0.55%

0.65%

0.75%

Thể thao

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

Quay hủ

0.60%

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

eclbet bonus

Tiền thưởng

Thưởng Sinh nhật

lên đến VND 500,000

lên đến VND 2,000,000

lên đến VND 3,500,000

lên đến VND 10,000,000

Thưởng Nâng cấp

Khuyến mãi hấp dẫn dành riêng cho thành viên mới

VND 500,000

VND 2,000,000

VND 3,500,000

VND 10,000,000

eclbet withdrawal

Rút tiền

Tần suất Rút tiền

1 LẦN

1 LẦN

1 LẦN

VIP

1 LẦN

VIP

2 LẦN

Số tiền rút

VND 300,000,000

VND 300,000,000

VND 300,000,000

VIP

VND 300,000,000

VIP

VND 600,000,000

Kênh Rút tiền

Ngân hàng Việt Nam, Crypto

Ngân hàng Việt Nam, Crypto

Ngân hàng Việt Nam, Crypto

VIP

MY, CBD, SG, VN,

CN 银行, 加密货币

VIP

MY, CBD, SG, VN,

CN 银行, 加密货币

[/rule:title-]
eclbet lottery
    [/rule:content-undefined]
Chat now!